Loading ... Xin vui lòng chờ ...

Sản phẩm chính

Sắp xếp theo:

Đá theo tháng sinh

Chọn đá theo tháng sinh dương lịch dùng trong hệ Lý số phương tây. Theo phương tây, ngày giờ tháng năm sinh biểu hiện nhân cách, cá tính của con người. Chọn đá phù hợp sẽ tăng nhiều cơ hội may mắn và thành công cho người đó.

Ngày sinh

Tháng sinh

Đá phù hợp

22/12 – 21/1

Capricorn

Tháng 1

Nam Dương

Garnet, Tourquoise

22/1 – 19/2

Aquarius

Tháng 2

Bảo Bình

Amethyst, Garnet, Ruby, Diamond, Jade

20/2 – 20/3

Pisces

Tháng 3

Song Ngư

Diamond, Bloodstone, Aquamarine, Emerald

21/3 – 21/4

Aries

Tháng 4

Bạch Dương

Diamond, Bloodstone, Aquamarine, Emerald

22/4 – 22/5

Taurus

Tháng 5

Kim Ngưu

Emerald, Diamond

23/5 – 22/6

Gemini

Tháng 6

Song Nam

Pearl, Moonstone, Agate, Emerald

23/6 – 23/7l

Cancer

Tháng 7

Bắc Giải

Ruby, Emerald

24/7 – 24/8

Leo

Tháng 8

Hải Sư

Ruby, Peridot, Tourquoise

25/8 – 23/9

Virgo

Tháng 9

Xử Nữ

Opal, Tourmaline, Peridot

24/9 – 23/10

Libra

Tháng 10

Thiên Xứng

Opal, Tourmaline, Sapphire, Topaz

24/10 – 23/11

Scorpio

Tháng 11

Hổ cáp

Topaz, Opal, Aquamarine

24/11 – 21/12

Sagittarius

Tháng 12

Nhân Mã

Turquoise, Garnet, Topaz