Loading ... Xin vui lòng chờ ...

Nhận tin tứcHướng dẫn xem sao và hạn - Phần 1

Ngày đăng 1st Dec 2012 @ 10:58 PM

HƯỚNG DẪN XEM SAO VÀ HẠN

Phần 1. Hướng dẫn xem sao

Xem sao được xem là cách đoán trước những hên xui may rủi mà con người gặp phải trong cuộc sống. Với mỗi năm, mỗi vì sao ứng với tuổi của mỗi người, mỗi vì sao được xem là tốt hay xấu? Nếu gặp sao tốt thì nên làm gì? Nếu gặp sao xấu thì làm sao hóa giải là những cách xem phổ biến hiện nay.

Trong phạm vi bài này, chúng tôi muốn hướng dẫn các bạn cách bấm tay coi sao:

Ngôi vị các sao Nam và Nữ là khác nhau. Các bạn nên nhớ vị trí các sao để xem cho đúng. Nam, Nữ đều phi thuận chiều kim đồng hồ.

Đối với Nam mạng, vị trí các sao như sau: La Hầu, Thổ Tú, Thủy Diệu, Thái Bạch, Thái Dương, Vân Hớn, Kế Đô, Thái Âm, Mộc Đức.

Khởi 10 tại La Hầu, phi thuận theo chiều kim đồng hồ như hình, mỗi vị tăng 10 tuổi; hết tuổi chẳng đến tuổi lẻ đến tuổi người xem tại vị trí nào thì đó là sao của mạng người xem năm đó.

hinh1.pngVí dụ 1: Nam sinh năm 1978, năm 2012 là 35 tuổi, vậy năm 2012 là sao nào?

Khởi thuận theo hình, 10 tuổi tại La Hầu, 20 tuổi tại Thổ Tú, 30 tuổi tại Thủy Diệu, hết tuổi 10 chẵn sang tuổi lẻ khởi tại 31 tại Thái Bạch, 32 tại Thái Dương, 33 tại Vân Hớn, 34 tại Kế Đô, 35 tại Thái Âm.

Vậy Nam sinh 1978, năm 2012 là 35 tuổi, năm 2012 gặp sao Thái Âm

Ví dụ 2: Nam sinh năm 1972, năm 2011 là 40 tuổi, vậy năm 2011 bị sao nào chiếu mạng.

Cách xem: khởi 10 tại La Hầu, 20 tại Thổ Tú, 30 tại Thủy Diệu, 40 tại Thái Bạch.

Vậy Nam sinh năm 1972, năm 2011 là 40 tuổi gặp sao Thái Bạch chiếu mạng.

 

 Đối với Nữ mạng, vị trí các sao như sau: Kế Đô, Vân Hớn, Mộc Đức, Thái Âm, Thổ Tú, La Hầu, Thái Dương, Thái Bạch, Thủy Diệu.

hinh2.png

Ví dụ 3: Nữ sinh năm 1986, năm 2012 là 27 tuổi, vậy năm 2012 sao nào chiếu mạng?

Khởi thuận theo hình, 10 tuổi tại Kế Đô, 20 tuổi tại Vân Hớn, hết tuổi chẵn chuyển sang tuổi lẻ, 21 tại Mộc Đức, 22 tại Thái Âm, 23 Thổ Tú, 24 La Hầu, 25 Thái Dương, 26 Thái Bạch, 27 Thủy Diệu.

 

Còn tiếp...